څانګه: علمي مباحثې نيټه: November 21, 2011
       
مرکه- د خپلو دوستانو سره خوابدتيا

د مولوي عبدالهادي حماد صاحب سره مرکه

 
د همدې برخي نور توکي

پروفيسر وويل، چې خدای نشته