څانګه: علمي مباحثې نيټه: November 21, 2011
       
مرکه- د قبر حالات

د مولوي محمد علي صاحب سره مرکه

 
د همدې برخي نور توکي

د فحشاء سرچینه!