تازه ترين
سوال: زكوة درپولي كه براي حج تحويل شده باشد
  تعليم الاسلام
  October 9, 2017
   0

يك مسئله:

آيا پولي كه بخاطر حج در بانك واريز شده باشد در آنها زكاة است ويانه؟

بالا