تازه ترين
مقالات بیشتر از (مطالب گلچین)
عناوين تازه ترين
برنامه هاى مختلف
دو انگشت بالا کردن به معنی چه ؟
  تعلیم الاسلام
  October 16, 2017
   0

 
نویسنده: نوید احمد/ سایت تعلیم الاسلام

مترجم: محبوب الرحمن رفعت

 

اصلاً همین نشان دو انگشت  از طرف کفار رایج گردیده ویکی از مشهورترین سنت ها در کشور های مختلف به معنی های مختلف به کار برده می شود که قرار ذیل است:

 

دشنام دادن یا توهین کردن
به طرف مقابل به اشاره کامیابی 
امن , دوستی
علامه فحشاء
وغیره...

 

اگر گف دست به طرف خود باشد یک معنی دارد ، واگر طرف بیرون باشد معنی دیگری میدهد.

 

تاریخچه:
ویب سایت مرجع اکسپورد می نویسد که این نشانه از نشانی گرفته شده است که (ديوس) را میدهد.


این نشانه به معنی شکست دادن نیز استعمال می کردد بخاطریکه از طرف لانگبومین انکلیس به اردو فرانسه استعمال می گردید بخاطریکه اردو فرانسه شکست خورده بود در مقابل انگلیس ها. (اکسپورد ریفرینس)  


همچنان از طرف کشورهای غربی و احزاب سیاسی به معناهای خاص استعمال می گردد.

 


 

مثلاً در ارجینتاین ، درافریقا جنوبی حزب ناسیونالست ، یک حزب سیاسی ایران و دیگر احزاب سیاسی بخاطری اظهار قدرت خود ویا هم نشانه کامیابی به طرف مقابل بکار گرفته می شود.


این نشانه ازطرف ملیشهای بوسنیا بکار گیری مانده نباشی استعمال میگردد.


یکان وقت غربی ها نشان دو انگشت در پشت سر نفر دیگری میکرد تا نشان بدهد که این نفر یک شیطان شاخ دار است.(ویکیپیدیا)


این نشان به تغیر کم یکی از علامه های مشهور شیطان پرستان و ملحدان میباشد.


جای ذکر است که این نشان را انسانهای فاحش  بخاطری اظهار کردن فحشاء خود استعمال می کند.


به مثال که ویب سایت اکسپورد ریفرینس نوشته کرده است می تواند از نشانهای مرد ديوس گرفته شده است.


مسلمانهای عزیر! حالا برای شما معلوم گردید که نشان دوانگشت بالا کردن سرچشمه از کجا دارد؟ ودر کجا استعمال می گردد ، خیلي جای افسوس است که مسلمانها بعد از این نیز استعمال این نشان را شروع کرد، جای افسوس است که یک امت غنی و با تهذیب مانند مسلمانها از فرهنگ های کفار تقلید می کند بدون انکه به سرچشمه و عواقب ان فکر کند، حال آنکه امت اسلامی از همه مردم بهترین فرهنگ دارد.


مسلمان باید در این نوع مسایل بیسار محتاطانه عمل کند  از رواجها و فرهنگهای کفار خود دارای نمایند ، اینکه اسلام یک دین پاگیزه و مقدس است و به پیروان خود (مسلمان) امر کرده است که از رواج و فرهنگ کفار تقلید نه کند بخاطریکه رواجها و فرهنک ها کفار هيچ معیار طهارت و پاكیزه گي را ندارد. 


برای مسلمان انگشت شهادت کافی است که یکی از بهترین علامه ها میباشد وبه طرف یک ذات پاک اشاره وحدانیت میکند بخاطریکه الله رب العزت یکی است، من هم غلام و بنده همان ذات یگانه استم.


رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید:


 مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. (رواه ابوداود)
ترجمه: کسی‏که با قومی خود را مشابه می‏سازد (از آن قوم تقلید کند) از همان قوم است. 

بالا