تازه ترين
توجه اسلام به سلامتی جسم ورعایت بهداشت
  تعلیم الاسلام
  December 14, 2017
   0

نویسنده: محمد سخی انصاری/ ویب سایت تعلیم الاسلام

 اسلام برای حفظ سلامت انسان مقررات مخصوصی را وضع کرده است که رعایت آنها باعث محفوظ ماندن آن از بیماریهای گوناگون خواهد شد.

اسلام به خوبی می داند ارتباط محکم ومستقیم در بین روح وجسم انسان وجود دارد کسی که دارای جسم ضعیف وبیمار است نمی تواند به خوبی در مبارزات زندگی شرکت کند ومنشأ کارهای مفید واقع شود وبه عنوان یک فردجامعه وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد.

انسان مریض اراده اش ضعیف وعصابش سست وفکرش پریشان وپراکنده است ودلتنگ وعصبانی است جامعه نمی تواند از وجودش همان استفاده ای را که از انسانهای قوی ونیرومند می نماید بکند.

به همین جهت است که خداوند متعال در قرآن از قدرت بدن که همراه باسلامت روح وحسن اخلاق باشد تعریف وتوصیف می کند واز قول دختر حضرت شعیب علیه السلام درباره حضرت موسی علیه السلام می فرماید: ترجمه: (پدر، او را اجیرکن زیرا بهترین کسی را که باید اجیرکنی شخصی است که نیرومند وامین است).

به همین ترتیب آیه دیگر از قرآن دلالت می نماید که قدرت جسمی یک امتیاز نیکووپسندیده است ومی فرماید: ترجمه: بدرستی خداوند جل جلاله او(طالوت) را برشما برگزیده است ودانش وقدرت جسم او را وسعت بخشیده است وخداوندجل جلاله ملک خود را به هرکس که بخواهد می بخشد خداوندجل جلاله دارای قدرت وتسلط وبخشنده وآگاه است.

خداوندجل جلاله در این آیه خطاب به بنی اسرائل می فرماید:که طالوت را بخاطر دو صفت برشما تفضیل داده ام ودر بین شما او را به عنوان پادشاه ورهبرانتخاب کرده ام.

اول: طالوت دارای علم فراوان است مسلماً علم فراوان باعث تفکر واراده بهتر ورسیدگی خوبتر به شئون مردم می باشد.

دوم: دارای کمال جسمانی وقدرت فراوان بدنی است صحت وقدرت جسمی منشأ فکرصحیح می باشد.

احادیث شریف پیامبرصلی الله علیه وسلم نیز مؤمنان قوی ونیرومند را بر مؤمنان ضعیف امتیاز بخشیده ومی فرماید: مؤمن قوی ونیرومند به نزد خدا بهتر ومحبوبتر از مؤمن ضعیف است، هرچند هردو خوب ودارای برکت اند.

کسانیکه قوانین ومقررات اسلام را در مورد بهداشت برسی می کنند به خوبی متوجه می شوند که اسلام اصول ومقرراتی را بر پیروانش واجب نموده است که علم جدید نیز آنها را جزو اولیه قرار داده است که رعایت آنها برای جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری ویا کاستن از شدت ناراحتی آن ضروری است.

اصول بهداشت اسلامی به چند قسم اساسی تقسیم می شود:

1- نظافت: اسلام اهمیت بسیار فراوان را به نظافت داده است وپیامبرصلی الله علیه وسلم می فرماید ( النظافة من الایمان) نظافت وپاکیزگی جز ایمان است عنایت وتوجه اسلام به نظافت وپاکیزگی به خوبی در موارد که رعایت آنها را بر پیروانش لازم نموده است روشن می گردد.

2- وضوء وفواید آن:اسلام ،گرفتن وداشتن وضوء را قبل از انجام نماز واجب نموده است بنا براین وقتی که لازم است نماز گذار حد اقل پنج بار در شب وروز نماز بخواند وبرای هر نماز واجب است وضوء داشته باشد پس هر نمازگذار مکلف است هر روز چند بار به ترتیب وضوء بگیرد.

وضوء از ابتلا به درد چشم جلوگیری می نماید زیرا روز چند بار چشم با آب پاکیزه شسته می شود وهمچنین شستن بینی وتمیز کردن آن با آب پاکیزه چند با ر در روز یکی از مهمترین عوامل جلوگیری از ابتلا به زکام است.

فایده شستن صورت و گوشها ودست ها هم برکسی پوشیده نیست زیرا اغلب صورتها وسائر اعضای که عادتاً برهنه ونمایان می باشد دچار بیماریهای پوستی وحساسیت می شوند.

اخیراً  ثابت شده است که مکروب ها بیشتر از طریق شگافهای که در پوست به وجود می آید وارد بدن می شود تردیدی نیست که شستن صورت ودست وپا وتمیزکردن آنها چند بار در روز از عوامل بسیار مهم وساده برای جلوگیری نفوذ میکروب به بدن می باشد.

تمیز کردن دندانها:اسلام مسلمانان را به تمیز کردن دندانها با مسواک یا غیرمسواک بطورجدی تشویق می کند ودراین باره پیامبرصلی الله علیه وسلم می فرماید: اگربخاطرایجاد مشقت برای امتم نمی بود به آنان دستور می دادم که قبل از از هر نماز به طوری حتمی دندانهای شان را مسواک بزنند.

در حقیقت چوب مسواک یک نوع مسواک وخمیر دندان طبیعی است که مشتمل بر مواد لازم برای نظافت دندان می باشد می بینیم که پیامبرصلی الله علیه وسلم واصحابش در چهارده قرن پیش از یک خمیر دندان طبیعی استفاده کرده اند در حالیکه کشورهای پیشرفته برای اولین بار درسال 1800 میلادی از خمیر دندان برای پاکیزگی دندان استفاده نمودند.

این است دستور اسلام در باره نظافت دندان که اگر دراین باره اهمال وبی توجهی شود دندان پوسیده می گردد ومواد سمی را ترشح مینماید که باعث بیماریهای فراوان خواهد شد.

حکمتهای نماز: اسلام اهتمام فراوانی را به حرکات(تعدیل ارکان) در نماز داده است که این اهتمام وتوجه در موارد زیر معلوم می شود:

فوائد نماز:نماز یک عبادتی است که بر هر مسلمان واجب است روزانه پنج بار بدون فشار وعجله آنرا انجام دهد ویکی از بهترین عوامل برای تقویت بدن او است که با عث فعالیت جهاز هاضمه می گردد عضلات جسم ومفاصل را تقویت می نماید. هرگاه به دقت حرکات نماز را مورد توجه قرار دهیم می بینیم که در بین آنها ونظام ورزش سوئدی مشابهت وجود دارد نظام ورزش سوئدی بیش از صد سال از عمرش نمی گذرد در حالیکه هزار چهارصدوسی ونه سال از واجب شدن نماز گذشته است.

وقتی در بین حرکات نماز ونظام ورزشی که (لنج) سوئدی آنرا وضع کرده است مقایسه انجام دهیم می بینیم حرکات جسم به هنگام نماز بسیار موزون وبرای هر سنی مفید وسازگار است ولی هیچ نظام ورزشی کلیه این مفاید را همراه ویک جا انجام نمی دهد.

این نشان می دهد که حرکات موجود در نماز کلاً دارای حکمت وفلسفه های کامل می باشند . ملاحظه می فرمائید اسلام منافع روحی وجسمی را باهم یک جا درنظر گرفته تا انسان از هر دو لحاظ سعادتمند گردد جسمش سالم وقوی آماده خدمت به خود وجامعه باشد وروحش با ملکوت اعلا ارتباط برقرار نماید.

امروزه سلامت وتقویت جسم را موجب سلامت وتقویت عقل وفکر قرار داده اند تا جای که می گویند (عقل سالم تنها در بدن سالم قرار دارد) بدون شک مردم در آینده می فهمند که اسلام بزرگترین مبلغ وتشویق کننده انسان به سلامت جسم است : ومن الله توفیق:  

بالا