تازه ترين
مقالات بیشتر از (خاتم النبیین)
عناوين تازه ترين
برنامه هاى مختلف
پیامبر الگوی برتر برای زندگی برتر
  تعلیم الاسلام
  February 22, 2018
   0

نویسنده: شاگرده الهدی/ویب سایت تعلیم الاسلام

امروزه هر فردی از جامعه بشری دارایی الگوی است که در زندگی روز مره خویش از آن پیروی میکند اما بهترین الگوی برای مسلمانان وتمام جامعه بشری خورشید تابان وچراغ درخشان عالم است.

من برای شما از خورشید آسمان سخن نمی گویم بلکه از خورشید فروزنده زمین سخن می گویم من از خورشید سوزان سخن نمی گویم بلکه از خورشید تابان سخن می گویم.

آیا این خورشید را می شناسید؟ آری این خورشید نبوت ،خورشید رسالت ،خورشید هدایت وعرفان است این همان روشنایی درخشان ،نورپرتو افگن وچراغ فروزان است که خداوندجل جلاله بوسیله آن شقاوت زندگی را از بین برد ومردم را از تاریکی های گمراهی بسوی نور،هدایت سوق داد.

این خورشید ذات اقدس محمدی  ذات پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم است که خداوند جل جلاله او را برگزیده وتربیت کرده ، کسی که اخلاقش قرآن ،گفتارش صادقانه وزندگی اش مصالحت آمیز بود وتمام مدارج اخلاق را سپری کرده و به قله آن رسید.

اومحمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فخر جهانیان ، رحمت عالمیان  کسی که تا نسل بشر زنده است ممنون اوست، زندگی پیامبرصلی الله علیه وسلم اموری بسیار زیادی را برای ما به تصویر می کشاند که می توان آنرا به عنوان الگوی وبرنامه ای جامع برای انسانها قرار داد.

چرا که پیامبرصلی الله علیه وسلم دارایی اخلاق عالی ،عادات حسنه ،احساسات پاک ،اندیشه ها وشیوه های فکری معتدل ودرستی بود که ایشان را از دیگران متمایز می ساخت.

پس اگر شما شخصی توانمند وثروتمند هستی به پیامبرصلی الله علیه وسلم اقتدا کن آنگاه که  دربین حجاز وشام تجارت می کرد وهنگامیکه خزاین بحرین را بدست آورد.

واگرچنانچه شخصی فقیر وتنگدست  هستی باز هم از زندگی پیامبرصلی الله علیه وسلم درس بگیر هنگامیکه در شعب ابی طالب محاصره شده بود وآنگاه که از مکه وطن خویش بسوی مدینه هجرت کرد وهیچ چیزی از مال دنیا به همراه نداشت . واگرپادشاهی!سنن وافعال پیامبرصلی الله علیه وسلم را الگوی خویش قرار بده زمانی که رهبری قوم عرب را بدست گرفت وبرآنها غلبه کرد وهمه تسلیم امر او شدند.

واگرفرد ضعیفی از افراد ملت هستی باز هم زندگی پیامبرصلی الله علیه وسلم باید برای شما درسی باشد آنگاه که در مکه طبق نظام مشرکین محکوم شد.

واگرچناچه بر دشمن پیروز شدی باید به زندگی ایشان بنگری هنگامیکه  بر دشمنان درغزوه بدر،حنین، وفتح مکه فائق آمدند واز کسی انتقام نگرفت.

واگرچناچه از دشمن شکست خوردی باز هم از غزوه احد درس بگیر آنگاه که پیامبرصلی الله علیه وسلم درمیان یاران کشته شده ودوستان سر تا پا زخمی خویش قدم می زد.

واگرمعلم هستی به عملکرد پیامبرصلی الله علیه وسلم نگاه کن زمانیکه به اصحابش در مسجد نبوی تعلیم می داد.

واگر دانش آموزی حالت پیامبر را تصور کن زمانیکه درجلوی حضرت جبرائل علیه السلام زانوی تلمذ می زد.

واگر می خواهی حق قائم کرده وامر بمعروف کنی ولی هیچ یار ویاوری نداری باز هم به پیامبرصلی الله علیه وسلم اقتدا کن هنگامیکه تک و تنها مردم را دعوت به حق می داد.

واگر پدر ومادرت را از دست داده اید به جگر گوشه آمنه وعبدالله نگاه کن که هر دو وفات کرده اند در حالیکه فرزندشان درسن شیرخوارگی بود.

واگر متأهلی سیرت پاک وزندگی ساده شوهر خدیجه وعائشه را در ذهنت تصور کن.

واگر پدری هستی درتربیت فرزندان شیوه های تربیتی پدر فاطمه الزهرا وپدر کلثوم وحسن وحسین را مورد مطالعه قرار بده. آری سیره خوب سیره پیامبرعظیم الشان اسلام صلی الله علیه وسلم است چرا که سیرت طیبه وپاک سیرتی است که تمام مبانی اخلاق را در برگرفته باشد وسیرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از تمام این مزایا برخوردار است ودرتمام ادوار زندگی بشر مفید خواهد بود.

پس با عمل کردن به سیرت ایشان اطاعت وبندگی انسان برای خداوندجل جلاله معنی زیبا تری پیدا می کند چناچه خداوند متعال می فرماید :قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيم.[آل عمران31]

ترجمه:بگو ! اگر خدا را دوست مي داريد ، از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشايد ، و خداوند آمرزنده مهربان است .

بالا