تازه ترين
مقالات بیشتر از (مطالب گلچین)
عناوين تازه ترين
برنامه هاى مختلف
مدرسه دیوبند به من اموختن
  تعلیم الاسلام سایت
  May 6, 2018
   0

نویسینده: مولوي عبدالحق حبیبی صالحی/ ترجمه: استاد عبدالقیوم حبیبی

 

این چیزی است که مدرسه ى دیوبندی به من آموخت و من به آن افتخار میکنم:

  • به من آموخت كه در گردان ها قانون خداوند حاکم است.
  • به من آموخت که در اردوگاه سرباز حق؛ پیروز می شود.
  • در دیدارم به من آموخت که از خويشتن دارى ام دفاع کنم.
  • در فرهنگ به من آموخت که ترک شرع (دین) آفت است.
  • در فرهنگ به من آموخت كه چگونه خلافت را به آن بازگردانم.
  • در ورزش به من آموخت که زیاد مشارکت کنم.
  • در زندگی به من یاد داد: دین ما حلقه ى نجات ماست.
  • در جهاد به من یاد داد: سپاه حق بازگشته است.
  • در زندگی ام به من آموخت: خوشبختی در نمازم است.
  • در عزت و سربلندى به من یاد داد که بدون هیچ گونه تسلیم (ذلت) زندگی کنم.

 

به من یاد داد و یاد داد که چگونه با عزت و شرافت در محیط کار و رقابت دانشگاهی و اجتماعی در سراسرجهان زندگی کنم.

 

بگذارید از آن من باشد؛ وباعث افتخار و عزت و شرف است که به آنجا منتسب می شوم.

 

بلى!!! این چیزی است که مدرسه ى دیوبندی به من آموخت و من به آن افتخار میکنم.

------------------

به زبان عربی

بالا