Taze Başlıklar
ALLAH'A IMÂN
  Talim ul Islam
  December 7, 2017
  0

ALLAH'A ÎMÂN:Allah'a îmân, dört hususu içerir:Birincisi: Allah Teâlâ'nın varlığına insan fıtratı, akıl, şeriat, his ve duygular delâlet etmiştir.

 

1. İnsan fıtratı, Allah Teâlâ'nın varlığına delâlet etmiştir: Çünkü her yaratılan varlık, önceden bir düşünme veya öğrenme olmadan yaratıcısına  îmân  etmek  üzere  yaratılmıştır.  Kalbi  fıtrattan  çeviren  şeylerin meydana gelmesiyle ancak bu fıtrattan dönülür

 

"Hiçbir yeni doğan çocuk yoktur ki, fıtrat1üzere doğmuş olmasın. Anne ve  babası(daha  sonra  )onu  ya  yahûdileştirir,  ya  hıristiyanlaştırır  ya  da mecûsileştirir."

Üst