Taze Başlıklar
fıtrat
  Talim ul Islam
  February 28, 2019
  0

 

"Hiçbir yeni doğan çocuk yoktur ki, fıtrat  üzere doğmuş olmasın. Anne ve babası (daha sonra ) onu ya yahûdileştirir, ya hıristiyanlaştırır ya da mecûsileştirir."  (Buhârî, hadis no: 1319)

Üst