تازه ترين
تروريستان واقعی کیها هستند؟
  تعلیم الاسلام
  January 11, 2019
   0

نویسنده:مفتی عبدالرحمن انوری / ویب سایت تعلیم الاسلام

از داعی مشهور جرمنی که صلاح الدین( بیافوگن) نام دارد یک ژورنالیست سوال کرد که اسلام وتروریزم باهم چه فرقی دارند؟ صلاح الدین در جواب گفت جنگ جهانی اول را کیها آغاز کردند؟ مسلمانان یاآمریکا؟20 میلیون باشندگان اصلی استرالیا را کیها به قتل رساندند؟ مسلمانان یا آمریکا وکفار دیگر ملل؟ دوشهر هیروشیما وناگاسا را کیها توسط بمب های اتم نشانه قراردادند وهزاران جاپانی دیگر را به قتل رساندند مسلمانان یا آمریکا؟ بیش از 100 میلیون هندوهای سرخ را در شمال آمریکا کیها به قتل رساندند مسلمانان یا آمریکا؟ درجنوب آمریکا بیش از 50 میلیون هندوهای سرخ پوست را کیها به قتل رساندند مسلمانان یاآمریکا؟ بیش از 180 میلیون آفریقایی را کیها غلامان خود ساختند که 88 در صد آن مردانند ودربحیره اتلانتیک انداخته شد این جنایات را کیها کردند مسلمانان یا آمریکا؟ جنایات امروز جهان کفر که در رأس آن آمریکای جنایت کار با هم پیمانانش قرار دارد برای کسی پوشیده نیست.

درعراق، سوریه، افغانستان ودیگر ممالک اسلامی این همه جنایات بزرگ وتاریخی که یکی از این ها را هم مسلمانان انجام نداده اند.

باید مفهوم تروریزم را خوب بشناسیم اگر یک غیر مسلمان یعنی کافر کدام جرم را مرتکب می شود آن را فقط جرم می نامند، واگر همین جرم را مسلمان مرتکب شود آن ترور نامیده میشود. امروز در جهان همان قصه یک بام دو هوا است کسانی که تروریستان واقعی هستند همه می کوشند تا چهره های خود را بپوشند.

سردمداران جهان کفر سازمانهای بین المللی حقوق بشری به ادعای خودشان چرا ساخت بمب های اتم صلاهای کشتار جمعی موشکها وهواپیماهای جنگی وبی سرنشین را منع نمی کنند. اصلاً ساخت اینها برای چیست؟ مگر مردم سوریه وعراق وافغانستان بشر نیستند که همه روزه قربانی جنایت جنایت کاران جهان کفر در رأس آن آمریکای جنایت کار قرار میگیرند.

اصلاً کشورهای اسلامی جای برای آزمایش سلاحای آنها است به هر بهانه ای برای لشکرکشی به ممالک اسلامی حمله می میکنند تا مسلمانان را به قتل برسانند وآواره کنند وخود آنها تمشاگر فریاد یتیمان بی پدر وزنان بی شوهر واسیران به زنجیر کشیده و.....باشند:

می خورم افسوس من در جان خود

می فشارم خنـــــجر ایمان خود     

ما به روزی که باشـد می رویم

پس چـرا درغار دنیا می خزیم  

پس به پا خیزیم جمله هم صدا

فضل پیروزی بخواهیم از خدا

به تعبیر اندیشمند فقید اسلام علامه سید ابوالحسن علی ندوی (رحمه الله) خباثت پیشگان دنیا کاملاً درک کرده اند که تعدی وتجاوز به مسلمانان مانند شوراندن شیران وانگشت گذاشتن درلانه زنبورهای خشمگین است.

وتا آنان انتقام نگیرند آرام نمی شوند متجاوز در خشکی ودریا  را فراری از دست آنها ندارند ان شاء الله.

تاریخ نشان داده اند که هر وقت مسلمانان در پی انتقام گیری از دشمنان خود قرار گرفتند الله متعال آنها را نصرت کردند، چنانچه درسال 223 هجری در دوران حکومت معتصم عباسی پادشاه روم شرقی به سرحدات اسلامی حمله کرد ودراقدام وحشیانه اهالی شهرهای ( ملطیه) و(زبطره) از شهرهای ترکیه فعلی را از دم تیغ گذراند وچند هزار نفر را از آنان ازجمله شماری زیادی از زنان مسلمان را اسیر کرد.

درآن میان زنی مسلمانی فریاد برآورد: (وامعتصما ه وا معتصماه) معتصم به دادم برس معتصم به دادم برس این خبر درحالی به معتصم رسید که وی در دار الخلافة اش در بغداد بر تخت نشسته بود معتصم با شنیدن این فریاد استغاثه وطلب کمک لبیک لبیک گویان بی درنگ از جایش برخواست وبی قرار پریشان شد.

وفرمان بسیج عمومی برای جنگ با دشمن رومی صادر کرد آنگاه شخصاً در رأس لشکری جرّار وبی سابقه به روم شرقی حمله کرد ودرنبرد سرنوشت ساز باپادشاه روم سپاه وی را درهم شکست وهزاران نفر را از دم تیغ گذراند سپس شهر ( عمّوریه) را که یکی از شهرهای روم شرقی وهم پایه قسطنطنیه بود فتح کرد واسیران مسلمان را از چنگال ستمگران رومی رهای بخشید.

( ابن کثیر تاریح البدایه والنهایه جــ11 صـــ84/85

بالا