تازه ترين
مقالات بیشتر از (زن خوشبخت)
عناوين تازه ترين
برنامه هاى مختلف
شرایط حجاب اسلامی
  تعلیم الاسلام
  September 23, 2017
   0

 حکم رعایت حجاب اسلامی برای زنان مسلمان

محمد کاظم حنیف، مجله فروغ دانش اسلامي وحفصه رضي الله عنها

فرستنده: محمد قاسم نظامي/ منبع: تعلیم الاسلام سایت
 
خداوند متعال حجاب را برای زنان مسلمان فرض کرده است وآن را یکی ازراه های نجات بشر قرار داده است . حجاب نشانه ایمان واطاعت از خدا وعفت وپاکدامنی است وزنان را کرامت میدهد و آنها را ازمبتلا شدن به اعمال نا شایسته حفظ میکند وبهترین ومهمترین وسیله برای حیا و تقوا است وجامعه ای که زنان آن  باحجاب هستند جامعه ای باعزت وباکرامت است وهمیشه از بدی وفتنه ها محفوظ است .
 
شرایط حجاب اسلامی
 
۱ـ پوشانیدن همه بدن زن :
 لباس باید تمام بدن زن رابپوشاند امروز متاسفانه می بینیم خیلی از زنان روی های، گردن ها وبازوهای شان نمایان اند درحالیکه خارج شدن با این وضعیت حرام وگناه است .
 
۲- لباس وچادر زن باید ضخیم باشد ونازک وشفاف نباشد :
 چادر نازکی که بدن زن از زیرآن نمایان است حجاب نیست بلکه فتنه ای بزرگی است که جامعه را بسوی فساد می کشاند ویکی از نشانه های قیامت است چنانچه پیامبر صلی الله علیه وسلم به آن اشاره فرموده (که درامت من زنانی پیدا می شوند که لباس پوشیده اندولی عریان هستند.... واینها وارد بهشت نمیشوند وحتی بوی بهشت هم به مشامشان نمی خورد ) 
 
با استناد به این حدیث چادرهای نازک وشفافی که امروزه زنان استفاده میکنند واز زیر آن دست وگردن وبدن شان مشخص است حرام است واین زنان شامل زنانی هستند که پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را جهنمی معرفی کرده است .
 
۳ ـ لباس زن باید گشاد باشد وچسپیده وتنگ نباشد :
 یکی ازفتنه های دیگری که دامنگیر جامعه اسلامی شده است لباس های تنگ است که بدن زن رامشخص میکنند وبرآمدگی های بد نشان رانمایش میدهند وباعث میشوند که مردان را از راه عفت وپاکدامنی خارج سازند وباعث فساد وشرمندگی گردند وخواهران گرامی باید توجه داشته باشند که لباس شان باید از بالا تا پایین ازشانه تا انگشتان پاه یکنواخت ویک اندازه گشاد باشد وباید متوجه خطرلباس های که امروزه استعمار برای زنان طراحی میکنند ؛ باشند ومدلهای که امروزه دربازارها اند اکثر آنها غیرشرعی اند.
 
۴ ـ چادر که زن مسلمان از آن استفاده میکند خود چادر زینت نباشد : 
بعضی از چادرها بجای اینکه وسیله حجاب باشند وزن را بپوشاند وزیبایی زن را پوشش دهند وسیله شده اند ، برای زیبا تر کردن زنان وزنان رابیشتر مورد توجه مردان بی گانه قرار میدهند ونظر مردان رابیشتر جلب می کند در چادرهای که گلدوزی یارنگ های زیبا وطرح های متنوع به کار رفته اند . استفاده آنها در بیرون ازخانه به صورت نمایشی ومعرض دید بی گانه گان حرام میباشد ،چون باعث فتنه وفساد می شود .
 
۵ ـ لباس زن نباید شبیه لباس مرد باشد :
 درحدیثی ‍پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید ( ازمانیست زنی که خود را شبیه مرد سازد ومردی که خودرا شبیه زن سازد ) در حدیثی دیگری می فرماید (سه نفر فردای قیامت وارد بهشت نمی شوند وخداوند جل جلاله به آنها به نگاه رحمت نظرنمی کند:
 
۱: فرزندی که نافرمانی ‍پدر ومادر رابکند 
۲: زنی که خود را شبیه مرد نماید 
۳: ومرد بی غیرت
 
طبق این حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم پوشیدن لباس های راکه شبیه لباس مردان است برای زنان منع نموده است که امروزه متاسفانه در بین زنان ودختران مسلمان کسانی اند که پیراهن وشلوار ولباس های مردانه را می پوشند وبا آن درخانه ومکان های عمومی ظاهرمیشوند ولعنت خدا رابرای خود می خرند یکی ازچیزهای که امت راهلاک می کند بی حجابی وبی عفتی است امروزه شاهد هستیم که گروه های از امت به همین دلیل به وسیله سیل ،زلزله ، طوفان ،امراض گوناگون ،انفجار درهوا پیما، وقطارو غیره هلاک می شوند.
 
 مادران محترم باید توجه داشته باشند که خارج شدن دختران شان با مانتوی کوتاه وشلوار حرام است باید سعی داشته باشند که دختران شان با مانتوی بلند وچادر کلفت خارج شوند زیرا همانندی بامردان سبب میشود که لعنت خدا شامل آنها شود وباید مراقب باشند که دختران شان بدون حجاب خارج نشوند.
 
۶ ـ لباس حجاب زن در خارج از خانه نباید خوشبو ومعطر باشد : 
در حدیثی پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم می فرماید:
((أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية و كل عين زانية )) صحیح ابن خزیمة
 
 ترجمه : هر زنی که عطر بزند وازخانه خارج شود وزکنار گروهی رد شود تا بوی عطر او را احساس کنند او زن زنا کاراست وهرچشمی که اروا میبیند زنا کار است ) 
 
استفاده کردن از عطر و خوشبویی در منزل برای شوهر ثواب دارد اما در صورتی که زن از خانه خارج شود حق ندارد با لباس های که در آن عطراستفاده کرده است خارج شود چون باعث تحریک مردان میشود  وآنها رابه فتنه می اندازد وهر زنی که بوی عطر لباسش باعث فتنه شو عذاب خداوند (جل جلاله) دامنگیرش می شود بترسید از روزی که هیچ پناه گاهی به جز الله (جل جلاله) ندارید . ودر اخیر از خداوند (جل جلاله) متعال خواهانیم که ما و شما را از بلا ها ومصیبت های امروزه نجات دهد. امین
 
مقالات دری
حجاب اسلامي
معلومات اسلامي برای زنان مسلمان

بالا