تازه ترين
مقالات بیشتر از (مطالب گلچین)
عناوين تازه ترين
برنامه هاى مختلف
اهمیت مسابقات سخنرانی برای طلاب:
  تعلیم الاسلام
  January 30, 2019
   0

نویسنده: مفتی حبیب الله کریمی / ویب سایت تعلیم الاسلام

رساندن دین مبین اسلام به ملت مسلمان ،وظیفه علماء دین می باشد، لذا طلاب علوم دینی که درمدارس مشغول ومصروف فراگرفتن علوم وفنون هستند ،سخت نیازمند تمرین روش های انتقال دین ، احکام ،وفضائل دینی هستند.

و تمرینات سخنرانی و مقاله نویسی ،طلاب  را پرورش داده ومی توانند درآینده وقتی وارد جامعه اسلامی شد یک مبلغ دین ویک دعوتگر حق باشد.

عالم جامع و جانشین رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کسی میتواند باشد که دین پیامبر صلی الله علیه وسلم را چه از طریق قول وزبانش وچه از طریق نوشتن وکتابت مطالب دینی را به جامعه اسلامی وتشنگان راه حق عرض کند.

عالم دین نباید علم خود را محصور به چهار نفر طالبی که برای یاد گیری علوم وفنون پیش او  می آید اکتفا کند، دین را باید جهانی کرد و حقانیت دین و اخلاق کریمه پیامبر صلی الله علیه وسلم را چه از طریق منبر وچه از طریق فضاهای مختلفی که دراختیار ما قرار دارد به همگان برسانیم.

پس برای یک طالب العلم ضروری ولازم است که شیوه بیان وسخن خودرا اصلاح کند و خودرا هم در بخش علم ،عمل و گفتار برای جامعه تشنه اسلامی بسازد.

من نمیدانم چرا بعضی از علما هنوز اهمیت سخنرانی و مقاله نویسی را درک نکرده اند؟ در عصر کنونی که عصر گفتگو و دیالوگ نام گرفته است چرا منطق ما بیان ما ضعیف باشد؟ 

مدارس دینی هرچه بیشتر توجه خودرا به چنین برنامه های برای طلاب داشته باشند به نفع جامعه وامت اسلامی خواهد بود.

بالا